კითხვები რომელსაც თქვენმა ბრენდმა თუ პროექტმა უნდა უპასუხოს
23 ნოემბერი

ჩვენ გაგაცნობთ თუ რა კითხვებს უნდა პასუხობდეს თქვენი ბრენდი თუ პროექტი, თქვენი პასუხები იქნება სახელმძღავენლო, საძირკველი ბრენდ პლატფორმის და სტატეგიის, რეკომენდირებულია პასუხები იყოს თქვენი გუნდის ღირებულებებით შედგენილი.

მიუხედავად იმისა, თუ რა მოცულობისაა თქვენი პროექტი, როდესაც საზღვრავთ მოთხოვნებს, აუმჯობესებთ მას ან იღებთ გადაწყვეტილებებს, ყოველთვის უნდა გახსოვდეს 5W:

ვინ – Who
რა – What
როდის – When
სად – Where
რატომ – Why

ეს არის მაგალითები იმ კითხვებისა, რომელსაც უნდა სვამდეთ,არსებული პრობლემის გადაჭრამდე ‘ვინ’

ვინ (Who)

ვინ — განსაზღვრავს პრობლემაზე მომუშავე პირებს

მაგალითად:

რა (What)

რა — განსზღვრავს პრობლემის მოგვარების პროცესში წარმოქმნილ სხვადასხვა მონაცემს, მასალას, შედეგს და ა.შ.
ეს არის მაგალითები იმ კითხვებისა, რომელიც ისმევა არსებულ პრობლემის გადაჭრამდე ‘რა’
მაგალითად:

როდის (When)

როდის — დროზე დამყარებულ მოვლენებსა და საქმიანობებს ეხება, რომლებიც საჭიროა მიზნის მისაღწევად.
ეს არის მაგალითები იმ კითხვებისა, რომლებიც ისმევა არსებულ პრობლემის გადაჭრამდე ‘როდის’

მაგალითად:

სად (Where)

სად — განსაზღვრავს პრობლემის გადაჭრის ხვადასხვა გეოგრაფიულ ან/და ლოგისტიკურ ასპექტებს
ეს არის მაგალითები იმ კითხვებისა, რომელსაც უნდა სვამდეთ არსებულ პრობლემის გადაჭრამდე

მაგალითად:

Რატომ (Why)

რატომ — ეხება სხვადასხვა მამოძრავებელ ან შემზღუდველ ფაქტორებს (შიდა ან გარე) რომელთა ფარგლებშიც უნდა მოხდეს პრობლემის აღმოფხვრა.
ეს არის მაგალითები იმ კითხვებისა, რომლებიც ისმევა არსებული პრობლემების გადაჭრამდე ‘რატომ’
მაგალითად:

 

ჩამოწერეთ ზემოთ მოცემული კითხვები, გასწვრივ უპასუხეთ, შეინახეთ და განაახლეთ.

პატივისცემით თქვენი Digital Bus 🧡