fbpx
20 მარტი 3 წუთში წასაკითხი

დეცენტრალიზაციის ღირებულება

ბლოკჩეინის არსებობის მიზნები სცილდება მის ისტორიულ გამოცდილებას, ის ორიენტირებულია ახალ სოციალურ სისტემაზე, რომელიც სრულად დეცენტრალიზებულია. ეს უკანასკნელი არ ნიშნავს ანარქიას ან უკანონო ქმედებების განხორციელებას, დეცენტრალიცაზია უფრო მეტად ინდივიდისთვის ძალაუფლების მინიჭებას და ნაკლებ შეზღუდვებს ნიშნავს. ის ასევე გულისხმობს უფრო ჰარმონიულ პერფონმანსებს მრავალ მონაწილეს, ბენეფიციარსა და ლიდერს შორის. რაც მთავარია, ეს არ არის ახალი კომუნიზმი, არამედ კაპიტალიზმის კორექტირება, რომელიც საშუალებას აძლევს წარმოების ახალ ფორმებს.

მრავალჯერადი ბლოკჩეინის შექმნა, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან და ცვლიან ღირებულებებს, წარმოქმნის მულტიპლიკატორულ ეფექტს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანს, ვიდრე არსებული ქსელებია. ეს იქნება დეცენტრალიზებული სერვისების უზარმაზარი ეკოსისტემის ექვივალენტი, ღია და ყველასთვის ხელმისაწვდომი.

დეცენტრალიზებული და ღია ინტერნეტის თავდაპირველი ხედვა მატერიალიზდა და სამწუხაროდ ათასობით კვანძში, რომლებიც ქმნიან სპამს და რობოტები, რომლებიც წვდებიან ვებ გვერდებზე ფულს საზოგადოებისთვის დღემდე აქტუალური პრობლემაა, ამის საპირისპიროდ ბლოკჩეინს ძალაუფლება ცენტრიდან ქსელების კიდეებზე გადაააქვს, რაც ამცირებს რისკს. 

ზოგი თვლის, რომ სამყარო მიჯაჭვულია ნდობით აღჭურვილ, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. სხვებს უფრო დემოკრატიული ხედვა აქვთ, უფრო ნათელი და ეყრდნობიან მმართველობის ახალ მოდელებს, რომლებიც უკეთეს ბალანსს ამყარებენ ცენტრსა და კონტროლის ზღვარს შორის. ბლოკჩეინი ხელს უწყობს უკეთეს ბალანსს და ზრდის საშუალებებს.

ჩვენ მივეჩვიეთ დამოკიდებულებას ცენტრალურ ხელისუფლებასა და მარეგულირებელ ორგანოებზე, რომლებიც იღებენ ამ მინდობას. დეცენტრალიზაცია საშუალებას იძლევა ოპერაციები და გადაწყვეტილებები გადავიდეს ქსელების კიდეებზე, სადაც რეალურად განხორციელდება აქტივობები და შეიქმნება ღირებულებები.

ასე რომ, შესაძლებელია შეიქმნას სისტემა, სადაც ღირებულება წარმოიქმნება დეცენტრალიზებული ორგანიზაციის წევრებისაგან და სადაც ინდივიდის სარგებელი გადანაწილდება და მიაღწევს ქსელის ყველა წევრს.

დეცენტრალიზებულ გარემოში, თქვენ არ იწყებთ ცენტრალური ერთეულის ინსტალაციით, არამედ პლატფორმის განვითარებით, რომელიც საშუალებას აძლევს ქსელს გაიზარდოს. სწორედ ამ ქსელზეა აგებული ბიზნეს მოდელი. თქვენ აღარ იხდით სერვისის ცენტრალიზებული ვერსიისთვის, არამედ წვდომა უფასო დეცენტრალიზებულ ვერსიასთან გაქვთ, რომელიც იძლევა შემოსავლის გენერირების ახალი, უფრო ორგანული მეთოდების შექმნის შესაძლებლობას.

ამგვარად, ჩვენ ვიპოვით ბანკებს ბანკირების გარეშე, გადარიცხვებს ცენტრალური ხელისუფლების ბეჭდის გარეშე, ელექტრონულ კომერციას eBay-ის გარეშე, სატრანსპორტო სერვისებს Uber-ის გარეშე, ან cloud გამოთვლებს Amazon-ის ან Google სერვერების გარეშე.

დეცენტრალიზაციაზე დაფუძნებული სერვისების მახასიათებლებია:

არანაირი შუამავალი შეფერხებები;

წინასწარი იდენტიფიკაცია და რეპუტაცია;

ბრტყელი სტრუქტურა ზედნადების გარეშე;

გამძლეობა ჰაკერული თავდასხმების მიმართ;

არანაირი ცენზურა;

წარუმატებლობის ძალიან დაბალი ალბათობა;

მმართველობითი გადაწყვეტილებები მხოლოდ კონსენსუსით.

 ბიზნესის ფუნქციონირება დეცენტრალიზებულ გარემოში, ანუ კონსენსუსის საფუძველზე, რომელიც არ კონტროლდება ცენტრალური ერთეულის მიერ, არამედ ერთობლივ საკუთრებაშია და იმართება რამდენიმე მხარის მიერ, რომლებიც ერთობლივად სარგებლობენ ამ შეთანხმებით – ამ ყველაფერს ნამდვილად აქვს მაგია.

მსგავსი სიახლეები