SEO კურსი

SEO კურსი


კურსის განმავლობაში, თქვენ შეისწავლით საძიებო სისტემების ისტორიასა და მუშაობის ლოგიკას. ასევე, კონტენტის ოპტიმიზირებას, უახლესი ტექნიკების საშუალებით. კურსისგან მიღებული ცოდნა, საშუალებას მოგცემთ საძიებო სისტემაში დარანკოთ ვებ-გვერდები მოწინავე პოზიციებზე.

I შეხვედრა

 • რა არის SEO და მისი მნიშვნელობა
 • რა არის საძიებო სისტემა და როგორ მუშაობს ის
 • საძიებო სისტემებისა და SEO-ს ისტორია
 • Google Updates

SEO-Friendly Website

 • Title
 • Description
 • Favicon
 • Navigation
 • Responsive Design
 • SSL
 • Optimized Images
 • Alt Tags
 • Page Loading Speed
 • Alt Tags, Page Loading Speed

 

II შეხვედრა

Keyword Research

 • რა არის Keyword
 • Keyword Types
 • Generic Keywords
 • Long-Tail Keywords
 • Question Keywords
 • LSI Keywords
 • “near me” Keywords
 • Keyword Metrics:
 •  Search Volume
 • Difficulty
 •  Tools:
 • Google Keyword Planner
 • Semrush – Keyword Magic Tool
 • Ahrefs Keyword Generator
 •  რჩევები keyword სტრატეგიებისა და გეგმების შესაქმნელად

 

III შეხვედრა

Starting SEO

 • Domain
 •  Hosting
 • Basic OnPage SEO
 • Meta Tags Optimization
 • Alt Tags Optimization
 • Image optimization

….

 • Tags
 • Bold, Italic, Underline tags
 • Header & Footer
 • Internal Link Building
 • SILO Site Structure
 • Canonical Tags
 •  Content Density
 • SEO Breadcrumbs
 •  Social Integration

Technical SEO

 • HTTP vs HTTPS
 • WWW vs Non-WWW
 • SEO-Friendly URL
 • 301 Redirects
 •  Missing Pages
 • Broken internal & external links
 • Google Page Speed
 •  Sitemap
 • Robots.txt
 • Keyword-ების გამოყენება On-Page ოპტიმიზაციის დროს

 

IV შეხვედრა

მნიშვნელოვანი ტერმინები

 • Domain Authority
 • Page Authority
 • Bounce Rate
 •  Dwell Time
 • Pogo-stickin
 • Google Search Console
 •  რა არის GSC
 •  GSC ინსტალაცია
 •  GSC ხელსაწყოების გამოყენება

კონტენტის ოპტიმიზაცია

 

 • კონტენტის მნიშვნელობა SEO-ში
 • Content Research Tools
 • კონტენტის დანიშნულება
 • კონტენტის სტრუქტურა
 • კონტენტის სიგრძე
 • Keyword-ების გამოყენება კონტენტში
 • კონტენტის სახეობები
 • Trust Building
 • Social Sharing

 

V შეხვედრა

Offpage SEO

 • რა არის OffPage SEO
 •  რა არის Link Building
 • Backlinks
 • რა არის ბექლინკი
 • რატომაა მნიშვნელოვანი ბექლინკები
 •  ბექლინკების სახეობები
 •  რა არის Anchor და მისი მნიშვნელობა
 •  DoFollow Backlinks
 •  NoFollow Backlinks
 •  Reffering Domains
 • Guest Posting
 • Social Signals

Link Building Free Techniques

 • Forums
 • Q&A Websites
 • Blog Commenting
 • Youtube Commenting
 • PDF Uploading
 • Video Publishing

Image Publishing

 

VI შეხვედრა

Advanced Link Building Techniques

 • SEO Skyscraper
 • PBN
 • რა არის PBN

 

PBN სქემები

 •  მნიშვნელოვანი რჩევები PBN-ის გამოყენებისას
 • Link Pyramid
 •  რა არის Link Pyramid
 •  Link Pyramid გამოყენება
 • Broken Link Building Technique
 • Barnacle Seo

 

VII შეხვედრა

Voice Search Optimization

 • Voice Search-ის მნიშვნელობა
 • Voice Search პლატფორმები:
 • Google
 • Alexa
 • Siri
 • Voice Search Keywords
 • რეკომენდაციები

Advanced SEO

 • საიტის აუდიტი
 • კონკურენტების კვლევა
 • Google My Business
 • Directory Listings
 • Expired Domains
 • Avoid Spamming
 • Negative SEO

 

VIII შეხვედრა

WordPress SEO

 •  რა არის CMS?
 •  Wordpress-ის უპირატესობა SEO-ში
 • WordPress-ის დაყენება
 • WordPress-ის განხილვა
 • Blog Writing
 • მნიშვნელოვანი პლაგინები

 

IX შეხვედრა

Monitoring & Analytics

 •  Google Analytics & SEO
 • Google Search Console & SEO
 • SemRush
 • საბოლოო დავალება

 

X შეხვედრა

დავალებების განხილვა

ლაშა კილაძე

ლაშა კილაძე

SEO კურსის ტრენერი

close
ლაშა კილაძე

ლაშა კილაძე

SEO კურსის ტრენერი

5 წელზე მეტია, რაც დავინტერესდი ამ მიმართულებით. მიმუშავია როგორც ლოკალურ, ისე გლობალურ მარკეტებზე. ძალიან მინდა, რომ გაგიზიაროთ დასავლურ აკადემიაში შექმნილი უახლესი ცოდნები და ტრენდები.

close
SEO კურსი

SEO კურსი

კურსის განმავლობაში, თქვენ შეისწავლით საძიებო სისტემების ისტორიასა და მუშაობის ლოგიკას. ასევე, კონტენტის ოპტიმიზირებას, უახლესი ტექნიკების საშუალებით. კურსისგან მიღებული ცოდნა, საშუალებას მოგცემთ საძიებო სისტემაში დარანკოთ ვებ-გვერდები მოწინავე პოზიციებზე.