fbpx
ბლოგი

მაისი 18, 2022
კომენტარი

რა არის ბლოკი ბლოკჩეინში?

6 წუთში წასაკითხი
მაისი 16, 2022
კომენტარი

რა არის საჯარო და პირადი გასაღებები?

5 წუთში წასაკითხი
მაისი 12, 2022
კომენტარი

ბლოკჩეინი დუმებისთვის

7 წუთში წასაკითხი
მაისი 6, 2022
კომენტარი

რა არის სამუშაოს მტკიცებულება?

5 წუთში წასაკითხი
მაისი 4, 2022
კომენტარი

ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის ტიპები

1 წუთში წასაკითხი
აპრილი 28, 2022
კომენტარი

ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის ისტორია

8 წუთში წასაკითხი
მარტი 21, 2022
კომენტარი

Defi: რა არის მოსავლიანობის აგრეგატორი?

3 წუთში წასაკითხი
მარტი 20, 2022
კომენტარი

დეცენტრალიზაციის ღირებულება

3 წუთში წასაკითხი
მარტი 19, 2022
კომენტარი

რა არის fork?

3 წუთში წასაკითხი
მარტი 18, 2022
კომენტარი

რა არის Dapps?

7 წუთში წასაკითხი
მარტი 10, 2022
კომენტარი

რა არის (DAO)?

7 წუთში წასაკითხი
მარტი 1, 2022
კომენტარი

Solidity – პროგრამირების ენა

5 წუთში წასაკითხი