24 ივნისი
0 წუთში წასაკითხი

მარიტა ფილაური

ქოფირაითინგი ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილია, რომელიც ორგანულად ერწყმის ჩემს ყოველდღიურობას. პროფესიად კი 5 წლის წინ ავითვისე და დღეს დიდი სიამოვნებით ვასწავლი სხვებს.