fbpx
სოლიდითის კურსი

სოლიდითის კურსი


ყველაზე პოპულარული ბლოკჩეინ ენის – Solidity-ს შემსწავლელ კურსზე, შენ დაეუფლები არამხოლოდ Solidity-ს საფუძვლებსა და კოდის წერის მეთოდებს, არამედ სიღრმისეულად შეძლებ გააანალიზო სმართ კონტრაქტისა და web 3.0 ტექნოლოგიის აუცილებლობა.   კურსი დაყოფილია ორ ნაწილად – პირველ თეორიულ ნაწილში, წარმოდგენა შეგექმნება ბლოკჩეინ და ზოგადად, კრიპტო სამყაროს შესახებ. მეორე ნაწილი კი, უშუალოდ, Solidity-ის სემანტიკისა და მიღებული პრაქტიკების შესწავლაზეა ორიენტირებული.  ისწავლი როგორც სოლიდითის თავისებურებებს, ასევე, გაიგებ, რას უნდა ითვალისწინებდეს კარგად დაწერილი სმართ კონტრაქტი. გარდა ამისა, კურსის მცირე ნაწილი შეეხება web 3.0 ( Dapps – დეცენტალიზებული აპლიკაციები) – ის პრაქტიკულ სამუშაოსაც და კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ, შენ შეძლებ დაწერო რეალური სამყაროსთვის დამაკმაყოფილებელი დეცენტრალიზებული აპლიკაცია.

I შეხვედრა

Რა არის ბლოკჩეინი (1სთ)

   • შესავალი
   • Მოკლე ისტორია
   • Decentralized Vs Centralized
   • Ბლოკები, ნოდები, private/public keys, maining
   • მასტერნოდებამდე
   • Consensus mechanism (POW, POS)
   • Ბითკოინი, Ეთერიუმი, Პრივატული ბლოკჩეინები (ლეჯერი)

 

II შეხვედრა

Ბლოკჩეინი Advanced მომხმარებლის პერსპექტივიდან  (1სთ)

  • transactions
  • Რა არის ბლოკჩეინ ფიი
  • Explorers
  • Wallets
  • UTXO vs Account
  • ბირჟები
  • coin vs token

 

III შეხვედრა

Რა არის სმართ კონტრაქტი (1სთ)

  • Შექმნის მოტივაცია
  • Მაგალითები
  • Რა პრობლემებს წყვეტს სმართ კონტრაქტები
  • Token, nft, escrow
  • Blockchain trilema
  • Contract from explorer and transactions

 

IV შეხვედრა

ეთერიუმის მიკროსამყარო (1სთ)

  • Ეთერიუმის ვირტუალური მანქანა
  • Როგორ მუშობს სმართ კონტრაქტი
  • Რა ლიმიტები შეამოაქვს public data-ს, gas fee-ს და ზოგადად ეთერიუმის ინფრასტრუქტურას
  • Gas fee, gas limit, gas price
  •  Როგორ შეიძლება სმართ კონტრაქტან იტერაციები
  • Internal transactions
  • Web3 და dapps-ები

 

V შეხვედრა

 • Dapps and iteration tools (1სთ)
  • Dapps ების გამოყენება 
  • Მეტამასკი
  • Სხვადასხვა ჩეინები
  • Remix
  • Test network

 

VI შეხვედრა

 • Creating First Smart Contract With Solidity And Remix (1სთ)
  • Contracts, Constructors & Functions
  • Bytes, strings, uint, int bool
  • Mapping, struct, enums
  • Access level for Functions

 

VII შეხვედრა

 • Solidity specific programming 1 (1სთ)
  • Address
  • modifier and require
  • Event
  • The access level for State variables

 

VIII შეხვედრა

 • Solidity specific programming 2 (1სთ)
  • Error Handling & Restrictions
  • Libraries
  • Abstract Contracts, Inheritance, and Interfaces

 

IX შეხვედრა

 • Making transactions (1სთ)
  • Call vs Send
  • Gas and scientific stuffs
  • Fee afficianty

 

X შეხვედრა

 • Token standards ERC20 and ERC721 (NFT) (1სთ)
  • Understanding tokens
  • Create own erc-20 token contract
  • Assignment – ERC20 Token contract 

 

XI შეხვედრა

 • Contract Security  (1სთ)
  • Coding style for security
  • Known attacks
  • Handling attacks by code

 

XII შეხვედრა

 • Openzeppelin Library  (1სთ)
  • Ownable, Access control
  • Samples and usage
  • Assignment – using Openzeppelin 

 

 • Truffle (1სთ)
  • INSTALL
  • deploy
  • test

 

XIII შეხვედრა

 • Web3 (1სთ)
  •  ERC20 Token contract usage with js
 • Writing a real-time contract. (2სთ)
  •  Marketplace using all the tools from lectures
  •  Front end application
 • Hackathon
  • Project ideas
  • Review & Presentations

 

რაც უნდა იცოდე:

Პროგრამირების საფუძვლები და რომელიმე პროგრამირების ენის სინტაქსის ცოდნა
Ისეთი ცნებების ცოდნა როგორიცაა – loop, map, array,  byte, function, hash, random და ა.შ.

ირაკლი ხიდეშელი

ირაკლი ხიდეშელი

close
ირაკლი ხიდეშელი

ირაკლი ხიდეშელი

2018 წლიდან ვარ ჩართული ბლოკჩეინ და კრიპტოვალუტების სამყაროში. სოფთვეარ არქიტექტი ვარ  მინ 8 წლიანი სამუშაო გამოცდილებით, ვსწავლობდი თავისუფალი უნივერსიტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ამჟამად ვხელმძღვანელობ გუნდს რომელიც ქმნის ძალიან საინტერესო NFT based პროექტს სპორტის მიმართულებით.